Waarom Fort Isabella?


Fort Isabella is een uitgelezen locatie om het vernieuwende CitaBella-concept, waar wonen, werken, toerisme en educatie samenkomen, te realiseren. Deze unieke samenleving biedt een vitale leefomgeving, passend bij het tijdperk waarin we leven. Een hoge kwaliteit van leven, eigen verantwoordelijkheid en pasende zorg en aandacht. Dat maken we waar op een manier waarin we energie en initiatief van velen samenbrengen. Daar waar dat samenkomt, ontstaat iets moois. Wij maken dat mogelijk en bieden een plek daarvoor. 

Het totaalconcept waarin door een combinatie van zorg en wonen mensen die zorg nodig hebben én mensen die dat niet nodig hebben toch bij elkaar kunnen wonen. Voor korte of voor langere tijd. Door een deel van het werk rond de woon- en zorgfuncties te laten verrichten door verstandelijk beperkten – die bovendien op hetzelfde complex wonen – krijgt hun concept een extra maatschappelijk relevante dimensie. 

 

fi18.jpg

 

 

Samengevat wordt op deze wijze een levensloopbestendige huisvesting in een vitale omgeving (met horeca, bedrijven en toerisme) gecreëerd, karakteristiek door de architectuur van de oude gebouwen en het vele groen. Sfeer en beleving, warmte en duurzaamheid zijn de verbindende factoren op het complex. Dit, gecombineerd met oplossingen voor zorgproblemen en –knelpunten die men nu overal ziet ontstaan. De inbreng en rol van senioren en verstandelijk beperkten maakt het concept compleet. Door de omgeving die Fort Isabella biedt is het mogelijk een unieke samenleving te ontwikkelen waarin de aanwezige activiteit van de dagelijkse werkers en (dag)toeristen sociale veiligheid combineert met reuring. Hierdoor dragen de verschillende elementen bij aan succes en continuïteit van de herbestemming van deze parel van Vught.