Stand van zaken


Algemeen
In mei 2017 is de wijziging van de Bestemming van het Fort naar gemengde doeleinden onherroepelijk geworden. Hierdoor staan de verdere invulling en realisatie van de plannen nu centraal.

Momenteel werken we onder meer aan de onderstaande punten:

  • Voortzetting van het tijdelijk beheer (verhuur aan bedrijven en jongeren/studenten).
  • Definitieve uitwerking en invulling van de onderdelen recreatie, wonen, bedrijven, educatie etcetera met zowel bestaande als nieuwe huurders.
  • Definitief ontwerpen van ‘een nieuwe tijdlaag’ aan de spoorzijde middels een ruimtelijke structuur met een (geluids)wal, ontsluiting, nieuwe bebouwing (inclusief een landmark) en groen- en waterelementen.
  • Realisatie van het herstel van de natuurontwikkeling en het Rijksmonument buitengebied volgens het Bestemmingsplan, in samenwerking met Gemeente Vught, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten.
  • Realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal in samenwerking met Gemeente ’s-Hertogenbosch, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Vught.
  • De houten barak wordt verbouwd tot ontwerpstudio, waarbij het originele exterieur behouden blijft, evenals de bijzondere constructie. Het pand wordt verbouwd tot energielabel A+.

De grote lijnen en kaders van het plan staan (zie afbeelding hieronder) en er wordt druk voorbereid voor realisatie. Ook is er op diverse gebieden ruimte voor verdere uitwerking en invulling.

undefined